Parkeerbeleid Dombosch

Middels een persbericht meldt de gemeente Geertruidenberg het volgende:

Instellen parkeerverbod hoofdstructuur Dombosch
Op Dombosch wordt met name op de hoofdwegenstructuur een verkeersonveilige situatie ervaren, veroorzaakt door parkeren op de weg. Zeker in combinatie met het fietsverkeer. In de ondernemerstafel op 21 april 2010 is deze situatie besproken en ingestemd om een parkeerverbod in te stellen op de hoofdstructuur van Dombosch. Dit betekent dat vanaf week 23 een parkeerverbodzone wordt ingesteld op de wegen Zalmweg, Steurweg, Ramgatseweg en Lissenveld.

Spelregels parkeervoorzieningen Dombosch
Voor parkeren van vrachtwagens zijn op bedrijventerrein Dombosch zijn drie parkeervoorzieningen voor vrachtwagens aanwezig (Ottergeerde, Zalmweg, Weegbree). De parkeervoorzieningen zijn voor het parkeren van onbemande vrachtwagens of om een beperkte wachttijd te volbrengen. Overnachten is hier niet toegestaan. Om deze regels te communiceren naar parkeerders worden bij de parkeervoorzieningen in week 23 borden geplaatst met “Parkeren vrachtwagens, overnachten verboden”.

Handhaving overnachten op Dombosch
Tijdens de ondernemerstafel is ook gesproken over de handhaving op overnachten op Dombosch. Er is afgesproken om een waarschuwingtraject van een half jaar te doorlopen voordat er daadwerkelijk overgegaan wordt tot verbaliseren. Overtreders krijgen bij constatering een waarschuwing en informatie over de spelregels van parkeren op Dombosch. Voor de informatieverstrekking aan chauffeurs is een brief opgesteld die beschikbaar is in de talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Pools en Russisch, zodat de chauffeur kennis kan nemen van de inhoud.