Parkeeroverlast trucks O’hout

De gemeente Oosterhout gaat inventariseren in welke mate er op de verschillende bedrijventerreinen overlast van vrachtwagens wordt ervaren.

De gemeente heeft daarvoor de gebruikers van de bedrijventerreinen aangeschreven en hen gevraagd in de maanden september en oktober voor zichzelf in kaart te brengen hoeveel vrachtwagens zich op de bedrijventerreinen begeven, waar ze parkeren, uit welke landen ze komen, hoe lang ze parkeren en welke overlast ze al dan niet veroorzaken. De gemeente constateert dat realisatie van een bewaakte parkeerplaats met sanitaire voorzieningen in deze tijd van bezuinigingen waarschijnlijk niet haalbaar is. Gebruikers zouden dan een bedrag van ongeveer twee tientjes per etmaal moeten betalen. Niet reëel, vindt het gemeentebestuur zelf, mede omdat het in veel gevallen gaat om truckers die wachten op een retourvracht.

De gemeente zal in de tussentijd op de website nog eens duidelijk het gemeentelijke parkeerbeleid voor vrachtwagens publiceren, zoals op de speciaal aangelegd parkeerplaats bij bedrijventerrein Vijf Eiken.

Overlast die wordt veroorzaakt door vrachtwagens, is een onderwerp dat in meer gemeenten op de agenda staat. Oosterhout is in gesprek met onder andere de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg om ervaringen uit te wisselen en samen eventuele oplossingen te zoeken.