Parkeerprobleem gemeente G’berg?

Een rondgang door de gemeente levert parkeerproblemen op die van oudsher onstaan zijn doch ook nieuw gecreëerd zijn. Opvallend is bijvoorbeeld dat er binnen de gemeente een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) is gerealiseerd doch dat er onvoldoende parkeeruimte bij aanwezig is. Bij een spoedgeval moet men erop rekenen daar de auto niet snel kwiijt te kunnen. Maar ook bijvoorbeeld op de markt in G’berg, bij het Dongemond College, op het Heereplein en op Dombosch zien we regelmatig parkeerproblemen door een tekort aan parkeervoorzieningen.

Parkeerproblemen zijn onlosmakelijk verbonden aan autogebruik. De gemiddelde bestuurder wil bij voorkeur zijjn wagen voor de deur parkeren en in ieder geval zo dichtbij mogelijk. Hier valt wat te zeggen voor stimulering van bijvoorbeeld het gebruik van de fiets of de benenwagen doch bij een voorziening als een HOED gaat een dergelijke redenering slechts beperkt of niet op. Jammer is dan ook dat hier nog steeds geen adequate parkeeroplossing gerealiseerd is.

Ook op/nabij de toegangswegen van bedrijventerrein Dombosch is een parkeerprobleem. Binnen de woonplaats wonende beroepschauffeurs gebruiken deze lokaties namelijk vaak als parkeerplek aangezien het hen verboden is de wagen binnen de gemeente te parkeren. Voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of de bereikbaarheid van bedrijven is dit echter niet altijd de meest ideale oplossing. Vanuit de beroepschauffeurs is reeds meerdere malen richting de gemeente het verzoek gedaan om een parkeervoorziening doch de gemeente twijfelt erover of dit hun taak is. Parkeerprobleem kan immers ook gezien worden als probleem voor hen of hun werkgever? Deze werkgever is hier echter vaak niet gevestigd!? Ook de VOG is overigens niet medeveroorzaker of verantwoordelijke oplosser voor deze problematiek en de politieke uitspraken die sommige politieke partijen hierover doen, met verwijzing naar een ‘bewaakte parkeerplaats’, zijn derhalve onjuist.