Persbericht: Omgevingsplan Dombosch

De Gemeente start samen met de VOG een experimenteel omgevingsplan voor het bedrijventerrein Dombosch.

Het huidige bestemmingsplan van Dombosch is verouderd en de regels sluiten niet meer aan op de toekomst. De uitdaging is om tot een plan te komen dat voldoende ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwen, verduurzaming en milieu, maar tegelijkertijd waardevolle plekken beschermt en/of behoudt. Een voorwaarde voor het slagen van het plan is een goede samenwerking met betrokken ondernemers, inwoners en stakeholders. Daarom opende de gemeente op vrijdag 2 februari een pop-up kantoor op Dombosch bij Alfa Accountants in Raamsdonksveer.

2021 is het jaar dat in Nederland de Omgevingswet in werking treedt. Gemeenten hebben dan alle
regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in één Omgevingsplan. Nu staan die regels nog in allerlei verschillende plannen, beleidsregels en verordeningen. Met één Omgevingsplan is het voor inwoners en ondernemers veel eenvoudiger om te zien wat wel en niet mag. Bovendien kan men dit straks eenvoudig 24 uur per dag online checken.

Samen experimenteren
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet biedt de Crisis- en Herstelwet de mogelijkheid om al te experimenteren met het opstellen van een Omgevingsplan door het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit laatste betekent dat op meer dan tien punten van bestaande wet- en regelgeving kan worden afgeweken. Binnen dit experiment worden de gemeente, ondernemers en inwoners uitgedaagd om te verkennen welke principes en uitdagingen voor het bedrijventerrein van toepassing zijn. Waar wil de gemeente de regels loslaten en het vertrouwen aan de inwoner/ondernemer geven, waar kan aan initiatieven ruim baan gegeven worden zonder te veel regels op te leggen, waar wil de gemeente optimale helderheid bieden in ondubbelzinnige regels, waar zijn de publieke belangen zo groot dat de gemeente zelf opdrachtgever en initiatiefnemer wil zijn? Of waar is het algemeen belang groter dan een bedrijfsbelang en moeten er wel regels gesteld worden?

Pop-up kantoor
Op vrijdag 2 februari openden wethouders Van den Kieboom en Van Oort en Dhr. M. Verbrugge (VOG) een pop-up kantoor bij Alfa Accountants aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer. Wethouder Van Oort: “We vinden het belangrijk om een integraal, gefundeerd omgevingsplan op te stellen. Een plan waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, maar waarin ook oog is voor de huidige locaties”. Wethouder Van den Kieboom: “We willen de ondernemers en andere belanghebbenden  vanaf de start betrekken bij het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Dus komen we met het pop- up kantoor naar hen toe, op het bedrijventerrein. Zij kunnen er iedere vrijdag binnenlopen om vragen te stellen of informatie te delen. Want we willen dat het nieuwe omgevingsplan Dombosch straks werkt voor iedereen!”

Vragen?
Nieuwsgierig naar dit initiatief of heeft u vragen over Experiment Dombosch? Neem dan contact op
met dombosch@geertruidenberg.nl of bel met 140162 en vraag naar projectleider Margreet Coort de Leeuw. Op vrijdag is het pop-up kantoor bij Alfa Accountants geopend. Hier kan men zonder afspraak terecht voor informatie.

Voor meer informatie:
Team Communicatie Gemeente Geertruidenberg: T 0162 – 57 95 21.