Pilot bouwen eindigt 26 mei 2009

Enkele maanden geleden gaf de verantwoordelijke wethouder aan dat het centrumplan voor R’veer gezien wordt als een project met een aantoonbaar maatschappelijk nut en dat het project vanuit die optiek voorrang krijgt binnen de mogelijkheden die momenteel bestaan vanwege de lopende pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Na een eerdere verlenging eindigt deze pilot echter 26 mei en niet geheel duidelijk is wat de status van de voortgang van het centrumplan nu is.

Vanaf 30 januari heeft het voorontwerp bestemmingsplan centrum Raamsdonksveer 4 weken ter inzage gelegen. Het voortraject en de inhoud van het plan waren reden voor het VOG-bestuur om middels een zienswijze te reageren op dit voorontwerp. Wij waren en zijn namelijk van mening dat gevestigde ondernemers en de gemeente in zijn algemeenheid een beter onderbouwd en besproken plan verdienen dan welke nu ter inzage ligt. Van de gemeente hebben wij een bevestiging van ontvangst van onze zienswijze gekregen en ons is bekend dat er ook enkele ondernemers zijn die een zienswijze hebben ingediend. Maar hoe gaat het nu verder?

De tijdsplanning voor dit plan was en is door de gemeente zeer krap gekozen. Het uitgesproken maatschappelijk nut van deze materie zou echter 1 van de redenen mogen zijn dat deze materie voortvarend wordt voortgezet en er voor 26 mei daadwerkelijke resultaten worden behaald. Onduidelijk is echter nog steeds of dit ook gaat gebeuren en hoe de gemeente om wil gaan met ingediende zienswijzen.