Pilot bouwen redelijk geslaagd

Een geslaagd experiment, met kanttekeningen: dat is de conclusie van het eindrapport van de pilot Bouwen binnen strakke contouren van de provincie Noord-Brabant, waaraan onder andere Geertruidenberg meedoet. Er worden binnen de grenzen van de zeven pilotgemeenten de komende vijf jaar nog ruim achtduizend woningen gebouwd. De andere zes pilotgemeenten zijn Bladel, Grave, Halderberge, Heeze- Leende, Oisterwijk en Zundert.

Conform de voorwaarden van de pilot mochten gemeenten tussen 2003 en 2009 onbeperkt bouwen binnen de grenzen van de kernen op voorwaarde dat het buitengebied in principe ongemoeid werd gelaten. De provincie concludeert in haar eindrapport dat de eerste jaren van de pilot relatief weinig werd gebouwd, maar dat de gemeenten vooral op organisatorisch gebied aangepast moesten gaan werken. Het gevolg is dat de algehele groeicijfers van de woningvoorraad ten opzichte van gemeenten die niet deelnemen aan de pilot, nog weinig afwijken. Geertruidenberg springt er in positieve zin uit, met voor de periode 2008- 2009 een verwachte groei van de woningvoorraad van 2,78 procent, met afstand het hoogste van alle gemeenten. De ‘score’ van 1,29 procent over de hele pilotperiode is nog steeds bovengemiddeld.

De opstellers van het rapport waarschuwen verder nog dat gemeenten moeten uitkijken dat je niet alles volbouwt, waardoor ‘kernen stedelijke trekjes gaan vertonen’. Direct gevolg van de beperkte ruimte die een inbreidingslocatie biedt, is bovendien dat je onevenredig veel appartementen bouwt.