Plan voor vitaal bedrijventerrein

Bedrijventerrein Dombosch moet in 2015 weer een modern, dynamisch, duurzaam bedrijventerrein zijn. Dat is de insteek van het Masterplan Dombosch dat is opgesteld door de gemeente Geertruidenberg, de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

Het masterplan, dat als raamwerk moet dienen voor de revitalisering van het bedrijventerrein in Raamsdonksveer, werd gisteravond ondertekend door wethouder Louise Laurijssen en Louis de Wit namens de VOG. De drie partijen spreken in het plan uit om in nauwe samenwerking een aantal zaken op het 210 hectare grote terrein, onderverdeeld in Dombosch I en II, aan te pakken. Een van de gevolgen zou extra werkgelegenheid moeten zijn. Een van de verbeterpunten is het beter benutten van de beschikbare ruimte, onder meer door het clusteren van bedrijvigheid. Dit is nodig, omdat er al sinds 1995 geen kavels meer beschikbaar zijn om uit te geven. ‘Dit clusteren levert voordelen op voor bijvoorbeeld de beeldkwaliteit, beperking van overlast en het gezamenlijk gebruik van voorzieningen’, zo is te lezen in het plan. Een ander aandachtspunt is de toestand van de wegen op Dombosch. Er ontbreekt belijning en er zijn geen fiets- en voetpaden. Bezwaarlijk, gezien het grote aantal kinderen dat via het bedrijventerrein van en naar school fietst. Daarnaast is er overlast van vrachtwagens die op de openbare weg parkeren. Hoe die problematiek moet worden opgelost, blijkt niet direct uit het plan. Opmerkelijk is de onzekere toekomst van het cameratoezicht, dat sinds de invoering zijn waarde meer dan bewezen heeft. ‘Het voortzetten van dit cameratoezicht stuit echter op juridische knelpunten.’