Plan windmolens Raamsdonk even in de ijskast

De provincie wil dat voor het opwekken van windenergie naar een groter gebied wordt gekeken bij de Bergsche Maas, A27, A59 en Waalwijk.

Het plan voor tien windmolens bij Raamsdonk en Waspik moet even in de ijskast. Ontwikkelaar Renewable Factory is al enige tijd bezig met turbines in de polder: er zijn al afspraken met grondbezitters, ook met buurtbewoners is gesproken. Maar de provincie wil dat voor het opwekken van windenergie naar een groter gebied wordt gekeken bij de Bergsche Maas, A27, A59 en Waalwijk.

Eerder zei de gemeente Geertruidenberg duidelijk ‘nee’ tegen windmolens. Nog steeds is er in de lokale politiek grote weerstand. Voor Renewable reden om langs te gaan bij de provincie, die als bevoegd gezag alsnog locaties voor turbines kan aanwijzen. De ontwikkelaar wordt geadviseerd om geen officieel verzoek te doen voor haar plannen, aldus de provincie. “Wij zullen met de provincie in gesprek moeten om de redenen te horen”, reageert Marc van der Pluijm namens Renewable. “Daarnaast moeten wij nadenken hoe we hiermee om moeten gaan. We hadden namelijk al veel in de steigers staan.”

Regie
“De druk op het gebied is groot omdat meerdere ontwikkelaars actief zijn, grondposities in het gebied hebben, of proberen deze te krijgen”, verklaart de provinciewoordvoerder. In samenspraak met de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg wil de provincie tot een visie komen voor een groter gebied. “Waarbij de ruimtelijke kwaliteit en sociale participatie geborgd zijn. Met een visie willen we de regie houden in het gebied, en deze niet aan de ontwikkelaars laten.”

‘Blij’
“Ik ben blij dat de provincie breder wil kijken en dat er een pas op de plaats wordt gemaakt”, reageert wethouder Kevin van Oort van de gemeente Geertruidenberg. “Het is fijn om te weten dat de provincie belang hecht aan de open structuur van het buitengebied. Dit wil niet zeggen dat er geen windmolens zullen komen. Als gemeente moeten wij aftasten hoe we de meeste invloed op het proces kunnen hebben.” De gemeenteraad hanteert het beleid geen windmolens op het grondgebied te willen, Van Oort vraagt zich af of aan deze lijn vastgehouden moet worden.

Vogels
Ook de Milieufederatie Geertruidenberg wil graag gebruikmaken van mogelijke inspraak, zodat turbines en vogels niet met elkaar in de knel komen. “Het zou mooi zijn als men rekening houdt met de trekvogels en wintergasten die in dit gebied voedsel kunnen vinden”, zegt Peter Verwaters. “Ik denk hierbij aan ooievaars, zwaluwen en kieviten. Dit is een van de weinige poldergebieden in de regio.”

Bron: BN De Stem