Plannen voor nieuwe partij in Geertruidenberg

Dinsdag 10 mei 2005 – RAAMSDONKSVEER Een aantal inwoners van de gemeente Geertruidenberg heeft plannen voor de oprichting van een nieuwe plaatselijke politieke partij. Donderdag wordt bekeken of er voldoende draagvlak is voor het plan.
Een van de initiatiefnemers is het voormalig VVD-raadslid Jan van Brummelen. “Het plan komt eigenlijk voort uit de onvrede van inwoners over de wijze waarop hier politiek wordt bedreven. Je praat erover met anderen en dan blijkt dat meer mensen niet gelukkig zijn met de gang van zaken in deze gemeente. Langzaam is zo het balletje gaan rollen.”
“We willen de politiek weer dichter bij de samenleving brengen. Er zijn groepen die niet of slecht vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, zoals de ondernemers van het industrieterrein Dombosch en ook bewonersgroepen en sportclubs die niet eerst op de hoogte worden gesteld van plannen voor een weg dwars over hun sportcomplex. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Wij willen een zakelijker benadering.”
Volgens Van Brummelen bestaan de plannen voor de oprichting van de partij al langer. “We zijn niet begonnen aan de hand van één incident, maar we voeren al bijna een jaar allerlei gesprekken. We hebben ons in alle drie de kernen van de gemeente georiënteerd en ook gesprekken gehad met andere politieke partijen over een eventuele samenwerking in de toekomst.” Naast Van Brummelen is in ieder geval Hans Bloemsaat actief. De oud-fysiotherapeut, die onlangs gestopt is met werken, heeft de uitnodigingen verstuurd voor de vergadering van donderdagavond in Raamsdonksveer.
“We hebben mensen aangeschreven die in het verleden blijk hebben gegeven van betrokkenheid bij de samenleving. Als er donderdag veel belangstelling blijkt te zijn voor een nieuwe partij, dan willen we zo snel mogelijk een oprichtingsvergadering beleggen. Dan kunnen we volgend jaar al meedoen aan de verkiezingen”, aldus Jan van Brummelen. De oud-VVD*er stelt nadrukkelijk dat er wat hem betreft geen enkele rancune is ten opzichte van zijn oude partij.
“Ik ben in 1999 opgehouden als gemeenteraadslid en daarna nog drie jaar voorzitter geweest. Toen ben ik ermee gestopt. Ik ben al dus al enkele jaren weg bij die partij. We willen nu met een aantal mensen blanco en fris, zonder afspraken uit het verleden, aan de slag. We willen zaken anders en beter doen. Donderdag zien we of er meer belangstelling voor een dergelijke aanpak is”, zegt Van Brummelen.