Pleiten VOG door deskundigen ondersteund

Ondernemersvereniging VOG is met 300 ondernemers uit de gemeente als lid een partij geworden die, gericht op het collectieve belang van gemeente en ondernemers, activiteiten onderneemt en de dialoog stimuleert. Speerpunten binnen de VOG zijn:

  • Geld besparen door middel van collectieve inkoop
  • Belangenbehartiging
  • Stimuleren economische bedrijvigheid
  • Creëren en behouden van een ondernemersnetwerk.

Augustus 2005 is vanuit de VOG richting de politiek de “voorzet gemeentelijk actieplan” gecommuniceerd. Een overzicht met gewenste activiteiten en doelen. In dit overzicht stond oa de wens geformuleerd voor de vastlegging van een economisch beleid inclusief een wethouder met de portefeuille Economische Zaken. Een wethouder Economische Zaken die op basis van een actieve invulling en een tevoren vestgestelde taakstelling de “motor” binnen het gemeente huis kan worden ter stimulering van de economische bedrijvigheid en ter bewaking/vaststelling van de kaders waarbinnen de ondernemers/ondernemingen optimaal kunnen functioneren. Een functie waarbij een actieve en inhoudelijke insteek bepalend zal zijn voor het behalen van gestelde doelstelling.

Het Financieele Dagblad schreef aangaande de samenwerking tussen het lokale bestuur en ondernemers gericht op een sterke lokale economie het volgende:

“In de praktijk van elkaar tegemoet treden zien wij zeer grote verschillen. Zo zijn er gemeenten die keurig op de winkel passen door star vast te houden aan het toepassen van regels, of gemeenten die het ondernemerschap zo belangrijk vinden dat er zelfs geen wethouder Economische Zaken vanaf kan. Dergelijke gemeenten dragen veelal niet bij aan een dynamische economie.”

Dit artikel bevestigt de wens van de ondernemers en onderschrijft het nut/de noodzaak tot het aanstellen van een wethouder Economische Zaken.

Middels de wethouder kan ook de samenwerking tussen ondernemers en gemeente verder vorm gegeven worden conform het beleid zoals voorgeschreven door de Provincie. Door middel van het stimuleringsprogramma ‘Kwaliteit Werkt’ wil de Provincie immers barrières voor gemeenten en bedrijfsleven wegnemen. Eén van de primaire accenten die de Provincie hierbij plaatst is zoveel mogelijk samenwerking tussen bedrijven en de gemeente. Wanneer de gemeente zich hiervoor inhoudelijk sterk gaat maken is er vervolgens vanuit de Provincie kennis en subsidie beschikbaar om gestelde doelstellingen te ondersteunen.