Plotseling vertrek Span bij WSG

In goed overleg met de Raad van Commissarissen is besloten dat Peter Span met ingang van 30 maart 2011 terugtreedt als directeur-bestuurder van woningcorporatie WSG te Geertruidenberg.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt de komende tijd de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Span over. De Raad heeft besloten op korte termijn een interim bestuurder aan te stellen. De interim bestuurder zal zich richten op de continuïteit en de financiële positie. Medio mei verwacht WSG hierover te kunnen berichten. WSG heeft als woningcorporatie een maatschappelijke taak. Het belang van haar huurders staat hierbij voorop.

Peter Span was bijna zeventien jaar werkzaam voor WSG. Onder zijn leiding is WSG uitgegroeid van een kleine plaatselijke woningcorporatie tot een middelgrote regionale volkshuisvester. WSG bezit circa 4.000 woningen en verhuureenheden. De werkzaamheden worden verricht vanuit twee vestigingen in Geertruidenberg en Roosendaal. Bij WSG werken ruim 30 medewerkers.