Politiek geen economische interesse

In opdracht van de gemeenten Geertruidenberg/Oosterhout/ Drimmelen en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is afgelopen periode het eindrapport bedrijventerreinvisie Amerstreek. Uiteindelijk streven van de samenwerkende gemeenten is om toekomstig beleid op het gebied van ontwikkeling en herstructurering van de bedrijventerreinen gezamenlijk vorm te geven.

Het 80 pagina’s tellende rapport geeft een goede beschrijving van de huidige situatie (‘Dombosch is zijn tijd ver vooruit en op een aantal punten trendsetter’) en de mogelijkheden voor de toekomst. En om de raadsleden van de deelnemende gemeente goed te informeren organiseerde men maandagavond 18 februari een informatiebijeenkomst voor raadsleden. Goed bezocht door Oosterhout en Drimmelen doch slechts 3 raadsleden uit Geertruidenberg………

En dan raken we wellicht de aard van het probleem. De raad van Geertruidenberg is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de lokale economie of structurele mogelijkheden tot verbeteringen ervan. En laten we eerlijk zijn. Minimaal een deel van het College acteert niet anders. Structureel overleg ontbreekt, een frequente dialoog wordt niet aangegaan, lastige vragen ontvangen geen antwoord, de transparantie ontbreekt, toezeggingen worden niet nagekomen, economische verkiezingsparagrafen worden zonder enig overleg zelfstandig vastgesteld, enz.

Het populistisch gehalte is vooral groot maar een economie heeft weining aan populisme.