Postbussen bij Boerenbond?

Volgens informatie welke ons bereikt heeft zou TPGPost voornemens zijn de postbussen te verhuizen vanaf de huidige locatie (Boterpolder) naar de Boerenbond gevestigd aan de Julianalaan in Raamsdonksveer. Het vestigen van de postbussen op/nabij Dombosch zou wat ondernemersvereniging VOG een logischer en betere keuze zijn.

De postbussen bevinden zich nu op een locatie in het centrum van Raamsdonksveer (Boterpolder) welke moet wijken in verband met het nieuwbouwproject aldaar. Deze locatie bevindt zich op relatief grote afstand van het grootste deel van de bedrijvigheid in de gemeente zoals bijvoorbeeld industrieterrein Dombosch (meer dan 250 bedrijven, meer dan 5.500 werknemers).

Nu verplaatsing aanstaande is zou men verwachten dat men streeft naar vestiging nabij de meerderheid van de bedrijven. Men zou volgens onze informatie echter voornemens zijn de postbussen te realiseren bij de Boerenbond aan de Julianalaan (straat door centrum richting Raamsdonk). Waarom niet vestigen op/nabij Dombosch? De redenen hiervoor zijn duidelijk:


  • Onnodige voertuigbewegingen in/naar het centrum van Raamsdonksveer zullen nu noodzakelijk zijn wat zowel verkeers- als milieutechnisch onwenselijk is

  • Parkeerruimte bij Boerenbond is beperkt

  • Vestiging binnen beoogde detailhandelszone op Dombosch (links en rechts van Maasdijk) zou een logischer keuze zijn

  • Wanneer zich op Dombosch een bouwmarkt gaat vestigen betreft dit gelijkwaardige faciliteiten en zou dit bijvoorbeeld hier dus goed mogelijk zijn

  • ………

Ondernemersvereniging VOG meent dat het wenselijk is deze materie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen om te komen tot een optimale vestigingsplaats voor de postbussen.