Prachtige bouwmarkt, slechte infra

20 mei opent een prachtige bouwmarkt op Dombosch. Een fiets- en voetgangerveilige openbare infrastructuur erheen ontbreekt echter nog. En dat is jammer aangezien hier vanaf het begin bij de gemeente om verzocht is en er – toezeggingen ten spijt – nog helemaal niks geregeld lijkt.

De Praxis Raamsdonksveer gaat verhuizen van de Boterpolderlaan in R’veer naar bedrijventerrein Dombsoch zodat het woningbouwproject in de Boterpolder verder uitgevoerd kan worden. De Veerse bouwmarkt vestigt zich in de beoogde volumineuze detailhandszone op het bedrijventerrein en gaat van 1500 naar 4000m2. R’veer beschikt hiermee dan over de grootste bouwmarkt in de regio.

Juni 2007 beslott het college officieel tot de vestiging van de bouwmarkt op het bedrijventerrein. De gebrekkige infrastructuur op Dombosch was toen reeds jaren bekend en men zou ook verwachten dat hierop ingespeeld zou worden. Het VOG-bestuur heeft hier toen ook direct om verzocht en de ideaal-situatie zou zijn geweest wanneer ook de rotonde Maasdijk/Zalmweg gerealiseerd zou zijn bij opening van de bouwmarkt. Een rotonde die nu echter door het college is toegezegd voor 2010!?

Deze ideaal-situatie met een rotonde was natuurlijk een utopische gedachte doch aanpak van de infrastructuur achten wij minimaal noodzakelijk zodat fietsers en voetgangers oa veilig naar de bouwmarkt kunnen. Dit standpunt zijn we ook steeds blijven communiceren en bijkomend voordeel zou zijn dat er ook een verkeersveilige situatie ontstaat voor het schoolgaand fietsverkeer dat dagelijks door de Elftweg rijdt.

Sinds juli 2008 mogen we ook meepraten in het Overleg Platform Verkeer en hierbij is tevens met nadruk de aanpak van de infrastructuur tussen bouwmarkt en Dongemond College gericht op de zwakkere verkeersdeelnemer onder de aandacht gebracht. Over de aanpak hiervan bestond overeenstemming eind 2008 en voor 2009 en 2010 is €150.000,- gereserveerd. Enige aanpak is echter nog uitgebleven en het lijkt er niet op dat er voor de openingsdatum nog iets gaat gebeuren. Dit is treurig en wie neemt de verantwoordelijkheid wanneer er binnenkort een ongeluk zou plaatsvinden? Binnen de politiek nemen we nu bewegingen waar in een poging te trachten iets aan de situatie te doen. Dit is heel goed en moet aangemoedigd worden maar is wel meerdere jaren te laat…….