Presentatie toekomstperspectieven Amergebied

De derde bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in de Amercentrale.

Uitnodiging Presentatie rapport Toekomstperspectieven Amergebied

Hoe ziet de toekomst van de Amercentrale en het omliggende Amergebied eruit? Afgelopen periode verkenden de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Innogy en RWE samen met inwoners, experts en politici de diverse mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit voor de presentatie van het rapport ‘Toekomstperspectieven Amergebied’.

Ideeën
Met de nieuwe Omgevingswet in gedachten hebben betrokken partijen tijdens interactieve bijeenkomsten nagedacht over de toekomst van het Amergebied. Deze sessies leverden tientallen ideeën op die zijn verwerkt in een aantal scenario’s. Bij alle scenario’s is rekening gehouden met energievoorziening, economie, recreatie en natuur, zowel voor de korte als middellange en lange termijn.

Aanmelden
De derde bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in de Amercentrale. Om toegang te krijgen tot de centrale dient u zich vooraf aan te melden. Neem op 30 oktober een identiteitsbewijs mee. De uitnodiging kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarin staat een link waarmee u zich kunt aanmelden.

Te downloaden:
Uitnodiging presentatie rapport Toekomstperspectieven Amergebied.pdf(293,46 KB)

Bron: gemeente Geertruidenberg