Proef zwerfkeien op Dombosch

Overnachtende (buitenlandse) chauffeurs blijven een probleem op bedrijventerrein Dombosch. Want middels regelgeving is er 2010 in voorzien dat hierop gehandhaafd kan worden. Maar omdat dit niet gebeurt lijkt deze regelgeving haar doel te missen.

De overnachtende chauffeurs leveren meerdere problemen op. Onder andere dat de bermen gebruikt/misbruikt worden door parkerende (grote) voertuigen en hierdoor schade oplopen. Naar aanleiding hiervan zocht de gemeente naar een goede oplossing.

De gemeente heeft daarom als proef op een aantal locaties zwerfkeien (1000kg) in de berm geplaatst. Men denkt hiermee een voorziening te treffen waarmee vrachtauto’s (en andere ongewenste parkeerders) uit de berm gehouden worden.

De volgende locaties neemt men in de pilot mee:
• Ramgatseweg tussen 12a en 25
• Ramgatseweg ter hoogte van nummer 19
• Steurweg ter hoogte van nummer 2

De gemeente monitort tot oktober de effecten, zowel gewenst als ongewenst. Nadien overlegt de gemeente over ervaringen en de verdere aanpak.