Prognoses bouw West-Brabant

De behoefte aan nieuwe woningen in West-Brabant daalt. Toch zijn er tot 2022 nog 24.500 nieuwe huizen nodig. Ook de behoeftenraming aan nieuwe bedrijventerreinen in de periode tot 2020 is met 350ha naar beneden bijgesteld.

Dit blijkt uit de afspraken van 18 West-Brabantse gemeenten met de provincie. Bij de woningbehoefte is rekening gehouden met een aantal regionale werkgelegenheidsontwikkelingen, waaronder het Logistiek Park Moerdijk en het Agro & Food Cluster West-Brabant.

Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen wordt uitgegaan van gemiddelde groei. Deze terreinen zijn voornamelijk bedoeld voor lokale en regionale bedrijven. Daarnaast wordt rekening gehouden met de economische speerpunten van de regio: logistiek, biobased economy en maintenance.