Project reanimatieapparatuur op Dombosch

Wekelijks worden in ons land mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat 1 ding vast: het slachtoffer overlijdt. Door het nabij aanwezig zijn van een Automatische Externe Defibrillator (AED) is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren. De AED kan door een leek gebruikt worden voor het toedienen van een stroomstoot bij bepaalde hartritmestoornissen. Het zo vroeg mogelijk toedienen van een stroomstoot bij een dergelijke hartritmestoornis vergroot de overlevingskansen. Wanneer er sprake is van een hartritmestoornis (waarbij het gebruik van de AED mogelijk is) dan daalt de kans op overleven met ca. 10% per minuut. Uitgaande van een aanrijtijd van een ambulance van minimaal 10 minuten kan het aanwezig zijn van een AED dus het verschil maken.

Ondernemersvereniging VOG zal daarom een collectief inkooptraject voor AED’s opstarten. Door gebruik te maken van de voordelen van collectieve inkoop en de 325 aangesloten ondernemers zal getracht worden zoveel mogelijk ondernemers/bedrijven te bewegen tot de aanschaf van een AED (inclusief een korte opleiding voor de ondernemer/enkele personeelsleden). Bij voldoende deelname kan zo een bedrijventerrein gerealiseerd worden met dekking van AED-apparatuur. Aangezien er op Dombosch dagelijks meer dan 5.000 mensen werkzaam zijn een voorziening die er in deze tijd mag zijn.