Projectuitvoeringsbesluit verruimt

De Tweede Kamer heeft er mee ingestemd dat ook kleine woningbouwprojecten in aanmerking kunnen komen voor versnelling.

Dit deden zij door in te stemmen met een amendement van de coalitie (VVD, CDA, D66, CU) dat de reikwijdte van het projectuitvoeringsbesluit van twaalf naar vijf woningen verruimt.

Ook werden een aantal andere amendementen en een motie aangenomen met betrekking tot duurzaam bouwen en het democratische proces rondom het projectuitvoeringsbesluit. Deze werden ingediend tijdens een debat over de versnelling van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling.

De Wijziging van de Crisis- en herstelwet, waar het amendement van de coalitie onderdeel van is, heeft als doel het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling. De NVM is positief over de wet en het amendement en pleit voor een snelle behandeling door de Eerste Kamer.

Zo kan het wetsvoorstel snel in werking treden. Pas daarna kunnen kleine woningbouwprojecten ook echt gebruik maken van deze versnellingsmogelijkheid. Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen is nog niet bekend.

Bron: NVM NIEUWS 03-01-2019