Provinciaal onderzoek bedrijventerreinen

Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en voor nieuwvestiging van bedrijven zou er minimaal enig bedrijventerrein beschikbaar moeten zijn. De uitkomsten van diverse onderzoeken afgelopen jaren ondersteunden deze behoefte ook. Recentelijk is echter een onderzoek bekend geworden dat in deze regio een behoefte aan bedrijventerrein beschrijft tot 2020 van circa minus 10 hectare. Een negatieve behoefte die wellicht politiek handig kan zijn doch waarvan de onderbouwing in twijfel mag worden getrokken. Men moet er echter waakzaam voor zijn dat andere onderzoeken niet in de vergetelheid raken en oa dit negatieve behoeftecijfer de basis gaat vormen voor (politieke) beslissingen en/of standpunten.

De provincie heeft in ieder geval recentelijk besloten om in 2008 een onderzoek te laten verrichten naar de doeltreffendheid van het provinciale beleid ten aanzien van bedrijventerreinen. Men zal hiervoor een keuze maken uit de 595 aanwezige bedrijventerreinen in de provincie en inzoomen op 10 of meer specifieke terreinen. Wellicht zinvol om hier ook de gemeente Geertruidenberg in mee te nemen mede gelet de relatief grote werkgelegenheid die binnen de gemeente aanwezig is op bedrijventerrein Dombosch (58%) en op de woningbouwpilot die gaande is binnen dezelfde gemeente.