Provincie bezuinigt, G’berg bereidt feest door

De provincie Noord-Brabant gaat vanaf volgend jaar structureel bezuinigen oplopend tot 75 miljoen euro op jaarbasis in 2015. Het provinciebestuur heeft dinsdagmiddag een breed pakket van maatregelen gepresenteerd. Er verdwijnen 390 van de 1390 arbeidsplaatsen, wordt bezuind op het onderhoud aan proviciale wegen en worden diverse subsidies verlaagd.

De gemeente Geertruidenberg wacht eenzelfde uitdaging komende jaren. Men zou verwachten dat hierop geanticipeerd zou worden door bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit/een werkgroep vrij te maken die zich nadrukkelijk bezig gaat houden met de lokale economie, werkgelegenheid en besparingsmogelijkheden komende jaren. Of dit ook gaat gebeuren is niet bekend. Echter wel is reeds besloten om middels een aparte werkgroep ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de viering van 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg in 2013.

De economische ontwikkeling is zorgwekkend en zal mogelijk een langdurig negatief effect hebben op de lokale ontwikkelingen inclusief de gemeentelijke financiën. Verwonderlijk is dan de gematigdheid waarmee er vanaf de gemeente hierop constructieve actie wordt ondernomen. Natuurlijk kunnen hiervoor de recente raadsverkiezingen als excuus opgevoerd worden maar die bleken geen bezwaar voor het vrijmaken van ambtelijke capaciteit ter voorbereiding van festiviteiten in 2013…….