Provincie pikt aanpak verkoop jachthaven Hermenzeil niet

De gemeenteraad en de provincie botsen over de aanpak van de verkoop van jachthaven Hermenzeil.

Kijkdag jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. © Palko Peeters@BN DeStem

Gedeputeerde Erik van Merriënboer vindt het onacceptabel dat een meerderheid van de raad de voorgestelde procedure in de wind slaat. Hij brengt binnenkort een bezoek aan de gemeenteraad om uit de impasse te komen.

Met financiële steun van de provincie kocht de gemeente Geertruidenberg eind 2017 de jachthaven in het kader van de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Met de hulp van externe vastgoed-adviseurs werd een selectiedocument gemaakt. Voorgesteld werd om bij de selectie van de kopers niet het geld, maar ervaring en visie leidend te laten zijn.

Wassen neus
De aanvaarding van dit document leek een wassen neus, totdat de gemeenteraad op het laatste moment ingreep. Op 29 november bepaalde een meerderheid van de raad dat de koopprijs toch een wezenlijke rol moet spelen bij de selectie. Dit om het verlies voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken.

Wethouder Kevin van Oort was – met alleen nog steun van de fracties Morgen! en Lokaal plus – verbijsterd over de ommezwaai. Van Oort: ,,Ons hoofdoel was om ondermijning te voorkomen. Als we meteen op de prijs selecteren kunnen we er wel eens slechter uitkomen”. Hij stelde voor om achter gesloten deuren een bodemprijs vast te stellen, maar dit compromis werd weggestemd.

Gesprek met de provincie
Van Oort ging in beraad met zijn adviseurs. Hij verwachtte uitstel van de verkoop van enkele maanden. Inmiddels is het februari en ligt er nog geen voorstel op tafel. ,,We zijn nog in gesprek met de provincie”, antwoordde Van Oort deze week.

Inmiddels lijkt de gemeenteraad geen centimeter te wijken. Zo vraagt raadslid Igor van Nunen van Keerpunt 74 zich af wie er beslissingsbevoegd is, de gemeente of de provincie? Hij heeft bij het kadaster al uitgezocht dat de gemeente Geertruidenberg de enige eigenaar is van de jachthaven.

Mirjam de Groot van Morgen! is niet te spreken over de houding van haar collega-raadsleden. ,,Gemeente en provincie hebben elk voor de helft samen de jachthaven gekocht. Zij mogen er dan ook samen iets van vinden. ik vind het onverteerbaar dat de gemeenteraad de mening van een onderzoeksbureau, de provincie en de wethouder wil overrulen. Heel vervelend dat de raad het beter denkt te weten. Ik hoop dat de gedeputeerde de raad met argumenten kan overtuigen.”
De provincie en Van Oort zeggen vrijdag pas te kunnen reageren op de ontstane impasse.

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 21-02-19