Provincie wil G’berg helpen

Na anderhalfjaar provinciaal beleid is er een beter zicht op de successen van dit beleid. De doelen gericht op het Brabantse bedrijfsleven bevatten punten die de gemeente G’berg kunnen helpen en waar ook van gebruikt gemaakt zou moeten worden voor zover het nog niet gebeurt.

Ambitie woningbouw: ‘De woningbouw moet in Brabant vaart houden’.
Een ambitie die als realisatie duidelijk waarneembaar is in de gemeente G’berg.

Ambitie ondernemersklimaat: ‘De provincie zet in op het versterken van het ondernemersklimaat in Brabant. Met name het startersbeleid krijgt een extra impuls’.
Een ambitie die een kans biedt voor de gemeente Geertruidenberg door hiervan gebruik te gaan maken en hieraan te werken.

Ambitie verkeersveiligheid: ‘Brabant is op dit gebied één van de meest onveilige provincies. Daarbij komt ook de leefbaarheid in het geding, de fietser en voetganger worden weggedrukt. De provincie wil samen met de gemeenten de verkeersveiligheid vergroten’.
Een ambitie waarvoor in de gemeente G’berg volop kansen liggen.

De doelen van de provincie lezend kan men nog veel meer kansen zien voor de gemeente G’berg waaraan de provincie wil meehelpen. De kunst is nu om hier gezamenlijk maximaal gebruik van te maken.