Raad tegen uitbreiding Amercentrale

Uitbreiding van de Amercentrale in Geertruidenberg moet koste wat kost worden voorkomen.

Daarover is iedereen in politiek Geertruidenberg het eens. Maar voor een meerderheid van de gemeenteraad van Geertruidenberg gaat de weerstand tegen nog meer ‘horizonvervuiling’ door Essent zo ver dat zij eist dat de gemeente geen grond meer reserveert voor uitbreiding van de energie-gigant.
Reservegrond voor de centrale moet uit de structuurvisie wordt geschrapt. Een amandement hierover van GroenLinks, Keerpunt 74 en Uw Drie Kernen, gesteund door de SP is donderdag met tien tegen negen stemmen aangenomen.

“De noodzaak van uitbreiding is nog steeds niet voldoende aangetoond. En wij moeten luisteren naar de signalen van de burgers”, betoogde Igor van Nunen van Keerpunt 74. Dat je als gemeente hierover niets te zeggen hebt omdat de rijksoverheid bepaalt waar een centrale moet komen, bracht de voorstemmers niet aan het twijfelen. “Als de bevolking van Barendrecht niet zo fel had geprotesteerd tegen de geplande gasopslag, dan was dat plannetje gewoon doorgegaan”, oordeelde Bart van Strien van Uw Drie Kernen over de kracht van een bevolkingsopstand.

Voor CDA, Partij Samenwerking, PvdA en VVD schiet je met dergelijke ‘spierballentaal’ zoals Mirjam de Groot (PvdA) het noemde, niks op. “Je steekt je kop in het zand”, oordeelde Adriaan de Jongh. (CDA), “je bent verplicht hiervoor grond te reserveren.”