Raad&college teleurgesteld: Wethouder liegt

Verklaring zoals woensdag gepubliceerd op geertruidenberg.nl

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg distantiëren zich van de uitspraken van wethouder Smit. Zij zijn het niet eens met het onjuiste en eenzijdige beeld dat de wethouder nu schetst in diverse media. De wethouder liegt en schendt hiermee de integriteit van het openbaar bestuur. De gemeenteraad en het college van b&w is zwaar teleurgesteld en vindt dat hij misbruik maakt van de situatie.

De gemeente is juist zorgvuldig omgegaan met informatie om zo de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen. De wethouder heeft hier gebruik van gemaakt om een ander beeld neer te zetten dat voor hem gunstiger uitpakt.

In de media vertelt wethouder Smit dat hij zelf kiest voor openbaarheid. Ook zegt hij zelf ontslag te hebben genomen. Dit is niet waar. Het is de gemeenteraad die heeft besloten het rapport openbaar te maken. De partij Uw Drie Kernen heeft reeds woensdag 12 juni 2013 de wethouder dringend verzocht zijn portefeuille beschikbaar te stellen. Overigens heeft de gemeente zijn ontslagbrief nog niet ontvangen.

De positie van de wethouder was onhoudbaar. Dit vanwege zijn handelingen die in strijd zijn met de gedragscode van de gemeente Geertruidenberg. In het rapport is te lezen dat het daarbij onder andere gaat om “seksuele handelingen in het bijzijn van de medewerkster”. Het gaat dus om veel meer dan alleen wat opmerkingen en sms-jes. Het rapport staat op de website van de gemeente.

De gemeente wil juist zorgvuldig omgaan met de belangen van alle direct betrokkenen en hun families. Wij zijn daarom met eerbied en respect omgegaan met het verstrekken van informatie. Te expliciete passages zijn weggelaten uit het rapport. De gemeente heeft daarnaast gekozen voor een korte persverklaring. Wethouder Smit heeft deze gelegenheid aangegrepen om diverse media uitgebreid en eenzijdig zijn kant van het verhaal te vertellen. Er zitten echter twee kanten aan het verhaal.

De partij Uw Drie Kernen heeft vandaag wethouder Smit gesommeerd om morgen voor 12 uur zijn ontslagbrief in te dienen. Ook hebben zij hem vandaag gevraagd om niet meer naar buiten te treden in de media. Als hij hier niet op ingaat neemt de gemeenteraad maatregelen.