Rabo: Economisch herstel 2010 niet uitbundig

De Nederlandse economie zal dit en volgend jaar met 1¾% groeien. Dat is weliswaar geen uitbundige groei, maar tegen de historische krimp van 2009 steekt deze verwachting gunstig af. De groei wordt gedragen door de buitenlandse handel. Consumptie en investeringen staan ook dit jaar nog onder druk. Dit en meer staat in het vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank.

De verse herinnering aan de diepe recessie en het gematigde optimisme over het ontluikende economische herstel schetsen nog altijd een somber beeld. Toch zal dat voor veel mensen niet zo aanvoelen. Dat komt vooral doordat de eerder verwachte explosieve groei van de werkloosheid uitblijft. Hoewel de werkloosheid in 2009 fors is toegenomen en dit jaar verder zal oplopen, is de stijging niet zo sterk als aanvankelijk werd gedacht. In combinatie met de stijging van het consumentenvertrouwen in de afgelopen maanden kan de consument in de komende periode daarom nog wel eens voor een verrassing zorgen. De komende Tweede Kamerverkiezingen zullen hun uitwerking op het consumentenvertrouwen evenwel niet missen. Duidelijkheid over de beleidsvoornemens van een nieuw te vormen kabinet is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwensherstel. Die duidelijkheid zal de komende maanden echter niet worden gegeven. Met de huidige stand van de overheidsfinanciën zijn forse bezuinigingen onvermijdelijk, maar de meningen over hoe, wat en wanneer verschillen dermate dat ook tot lang na de verkiezingen burgers waarschijnlijk nog niet weten wat het voor hun portemonnee gaat betekenen.