Rapport dijkversterking G’berg en Amertak

Het definitieve rapport van de Erasmusuniversiteit van het participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Via dit bericht stuur ik u het definitieve rapport van de Erasmusuniversiteit van het participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak en de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur.

Begeleidende brief DB definitief rapport
Uitkomsten Evaluatie dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Evaluatie participatieproces Geertruidenberg en AmertakĀ 

Met vriendelijke groet,

Hein van Stokkom
Secretaris-Directeur

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
www.brabantsedelta.nl
h.van.stokkom@brabantsedelta.nl