Reactie TNTpost op postbussenkwestie

Nadat 22 december de mogelijke verplaatsing van de postbussen naar de Boerenbond via de VOG-site wereldkundig is gemaakt heeft het bestuur van ondernemersvereniging VOG oa contact gezocht met TNTpost. Naar aanleiding van de door de VOG geuite bezwaren heeft TNTpost gereageerd dat zij kwestie nogmaals bezien hebben, doch vestiging bij Boerenbond willen handhaven. Alleen wanneer ondernemersvereniging VOG kan organiseren dat 2/3 van de postbushouders hiertegen voor 23 januari bezwaar maakt willen ze afzien van deze keuze. Vanuit het bestuur van ondernemersvereniging VOG is de volgende reactie 10-1 naar TNTpost (mevrouw Colenbrander) gestuurd:

********************

Geachte mevrouw Colenbrander,

Via deze weg willen wij graag reageren op de mail zoals van u ontvangen 9-1-7 aangaande de postbussen Raamsdonksveer. Allereerst dank voor de reactie. Ons standpunt dat vestiging aan de Elftweg in Dombosch de voorkeur verdient willen wij echter handhaven om oa volgende redenen:


  • De afstand naar Dombosch is te overbruggen middels doorgaande en daarvoor beter geschikte wegen waarbij straten in het centrum van Raamsdonksveer vermeden kunnen worden. U realiseert hierdoor een verkeersveiliger situatie voor bijvoorbeeld inwoners en schoolgaande jeugd.

  • Afgaande op het aantal postbushouders is het bij de Boerenbond bestaan van voldoende parkeergelegenheid ons niet geheel duidelijk en willen we blijven opmerken dat deze beperkt is.

  • Met behulp van het door u toegevoegde kaartje hebben wij enkele straten op Dombosch steekproefsgewijs bekeken en geconstateerd dat een veelvoud aan bedrijven ten opzichte van door u ingetekende symbolen aldaar beschikken over een postbus. Op bedrijventerrein Dombosch zijn meer dan 240 bedrijven gevestigd en uw kaartje schept derhalve een foutieve indruk over het aantal postbushouders op Dombosch.

  • Ook binnen de plaatselijke politiek bestaat zorg over de verkeersveiligheid en milieubelasting bij vestiging van de postbussen bij de Boerenbond.

  • Uit gesprekken met bewoners van de Julianalaan (waar de Boerenbond gevestigd is) hebben wij begrepen dat ook zij de vestiging van de postbussen bij de Boerenbond als onwenselijk ervaren.

U geeft aan op het besluit terug te willen komen wanneer er voor 23 januari reactie komt van genoemd aantal postbushouders. Dit zal helaas niet uitvoerbaar zijn gelet op korte termijn en omdat wij niet over gegevens van uw postbushouders beschikken. Wij nemen echter aan dat u er als dienstverlenende en klantgerichte organisatie waarde aan hecht om uw klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij stellen daarom voor dat u deze materie bij uw postbushouders schriftelijk onder de aandacht brengt met verzoek dat zij u hun voorkeur schriftelijk kenbaar maken. U krijgt dan de mening van uw klanten en kan op basis hiervan een zuivere keuze maken. Indien gewenst zijn wij vanzelfsprekend graag bereid de kosten van deze mailing voor onze rekening te nemen.

Graag ontvangen wij uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet,
Bestuur ondernemersvereniging VOG

*******************