Rechtbank stelt Siemerink in gelijk

Februari 2006 besloot de gemeenteraad om het bedrijf Siemerink in Geertruidenberg de vereiste vrijstelling te weigeren ten aanzien van de bouwaanvraag + het verzoek om de legalisering van een grote mobiele kraan. Betreffende bedrijf was het echter niet eens met deze beslissing en is naar de rechter gestapt. De rechter heeft nu beslist dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering en derhalve het bedrijf in het gelijk gesteld.


De rechtbank oordeelde dat er geen ingrijpende inbreuk wordt gedaan op de ruimtelijke openheid en dat – op basis van de belangenafweging – de gemeente de vrijstelling in alle redelijkheid niet had kunnen weigeren. Tevens oordeelde de rechtbank dat de door de gemeente aangevoerde ongewenste precedentwerking niet onderbouwd en gemotiveerd was.

Binnen de raad ligt nu het voorstel om de door de rechter gedane uitspraak te honoreren en geen hoger beroep in te stellen. De gemeente merkt hier echter bij op dat dit niet automatisch betekent dat alsnog medewerking moet worden verleend. Na heroverweging zal men een nieuwe beslissing op bezwaar nemen en zou op basis van andere objectieve planologische aspecten wederom kunnen worden geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.