Rechter beslist over mast

De rechtbank in Breda beslist binnen zes weken wat er moet gebeuren met de illegale beveiligingsmast op industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer. Het gemeentebetuur van Geertruidenberg gaat ervan uit dat de mast via een nieuwe procedure alsnog gelegaliseerd kan worden. Toen de mate van criminaliteit dit noodzakelijk maakte reageerde de gemeente alert door de plaatsing van een beveiligingsmast snel toe te staan. Vervolgens maakt een individuele ondernemer hier echter bezwaar tegen…….

De al begin vorig jaar gebouwde mast fungeert als de spil in een ingenieus beveiligingssysteem van zeven kleinere beveiligingsmasten met elk drie camera’s. Sinds de bouw begin vorig jaar is er niet meer ingebroken. Het systeem was compleet nieuw voor Nederland. De 245 bedrijven op industrieterrein Dombosch staan te juichen bij de nieuwe beveiliging. Vóór de aanleg van het systeem werd er wekelijks ingebroken op het terrein. B en W van Geertruidenberg verleenden begin 2006 toestemming voor de bouw van de 42 meter hoge mast aan de Meerval. Een aangrenzend bedrijf maakte bezwaar. Volgens dit bedrijf was de bouw illegaal. Ook informeerde de bezwaarmaker naar de risico’s. B en W moesten erkennen dat ze de bouwvergunning niet hadden mogen verlenen. Het bestemmingsplan laat slechts de bouw tot een maximale hoogte van vijftien meter toe. Er is een vrijstellingsmogelijkheid tot 25 meter, maar niet voor een bouwwerk van 42 meter.

De bezwaarmaker is intussen bij de rechtbank beland. De gemeente weigert om door middel van bestuursdwang de mast te laten afbreken. Volgens B en W kunnen ze de procedure overdoen en is er zicht op legalisering. “Dat is in feite een gedoogbeslissing”, meent bestuursrechter T. Peters. De woordvoerder van de gemeente meent dat er geen sprake is van planschade en ook niet van gezondheidsrisico’s. Het gaat niet om een UMTS-mast. “Het algemeen belang moet hier prevaleren. Ook de bezwaarmaker profiteert ervan dat er niet meer wordt ingebroken.”