Reclameborden binnen gemeente

Geachte heer/mevrouw,

Middels een artikel in BNdeStem vrijdag jl hebben wij als ondernemersvereniging VOG kennis mogen nemen van de plaatsing van reclameborden binnen de gemeente en op oa Dombosch. Aan mevr. de Wolf is vervolgens direct de vraag gesteld om meer info over deze reclameborden omdat deze materie ons onbekend was en wij graag in overleg met gemeente zouden willen bezien of dergelijke borden gewenst zijn en hoe voor de gemeente dan een maximale opbrengst gerealiseerd kan worden. Antwoord hierop was dat “plaatsing van de reclamemasten mogelijk wordt gemaakt volgens het ontwerpbestemmingsplan” en verdere inhoudelijke info hebben wij niet mogen ontvangen.

Als ondernemersvereniging houden wij ons reeds geruime tijd bezig met oa het ontwerpbestemmingsplan Dombosch, doch was deze materie ons niet direct bekend. Na overigens eerdere toezeggingen en afspraken afgelopen jaren over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij deze week opnieuw toezeggingen inclusief data over de voortgang gekregen en wij gaan ervan uit dat deze toezeggingen nu nageleefd worden en bij afwijkingen dit in overleg met onze werkgroep gedaan wordt. Het komen tot een definitief bestemmingsplan duurt reeds veel te lang en het streven van de gemeente ten aanzien van de datum van gereedkomen van is reeds met geruime tijd overschreden.

Gemeente en ondernemers zijn het er echter al geruime tijd over eens dat dit bestemmingsplan de opstap is om te komen tot een kwalitatieve beeld-kwaliteit-invulling voor Dombosch welke gewenst is met het oog op de dringend noodzakelijke revitalisatie zoals ook in 2002 vastgesteld in het rapport “Duurzaam Dombosch” en recentelijk weer vastgelegd in het rapport “Samen werken in de Amerstreek: een studie naar de regionale economie”. Ten aanzien van beeld-kwaliteit zijn door ons als ondernemersvereniging eind 2004 beeldimpressies gemaakt en getoond waarin reclameborden op lichtmasten nooit meegenomen zijn omdat deze materie toen en tot afgelopen vrijdag niet bij ons bekend was. Om voor ons onduidelijke reden was het blijkbaar niet noodzakelijk een dergelijke materie vooraf met ons als ondernemers/ondernemersvereniging te bespreken.

Via deze weg willen wij verantwoordelijken alsnog verzoeken met de ondernemers/ondernemersverenigingen overleg te plegen over het al of niet plaatsen van een dergelijke hoeveelheid reclameborden binnen de gemeente en op Dombosch. In recente rapport “Samen werken in de Amerstreek” wordt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven als cruciale factor genoemd en ook in dit geval willen wij als ondernemersvereniging daar graag toe overgaan.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ondernemersvereniging VOG