Reclamezuil langs A27 aanstaande

Het realiseren van een reclamezuil langs de A27 is een al lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur. De zuil is ook opgenomen in het bestemmingsplan en dat ging vergezeld van de volgende ondersteunende omschrijving: “mede in het kader van de ruimtelijke opwaardering van het bedrijventerrein en het verbeteren van de visuele expressie”.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan werd het stil rond deze materie. Intensief werd echter wel afgelopen jaar over Dombosch gesproken wat leidde tot de officiële start van het project ‘kwaliteitsimpuls Dombosch’ woensdag. Geen informering echter over de daadwerkelijke realisatie van de reclamezuil.

Overigens is vanuit het VOG-bestuur destijds meerdere malen aangegeven dat er de wens vanuit de VOG bestond om ten aanzien van de realisatie van de zuil mee te denken om mogelijkheden te bezien van een creatieve en minimaal horizonontsierende vorm. Hierbij zou dan tevens gestreefd kunnen worden naar een maximaal rendement in combinatie met mogelijkheden voor lokale ondernemers.

Ondanks dat enige informering is uitgebleven blijkt uit verkoopmateriaal van de firma Outcom dat lokale bedrijven recentelijk ontvingen dat de reclamemast aanstaande is. Het verkoopmateriaal wordt ondersteund met beeldimpressies en prijzen. En voor wie benieuwd is: op basis van een contract van 10 jaar kost het u €100.500,- voor de gehele mast per jaar (3 zijden) exclusief produktiekosten. Ontwerp mast betreft een ‘elegeant vorm gegeven constructie’ met inwendige verlichting mbv LED techniek (24/7).

Interesse? Outcom Beheer Breda, www.outcom.nl .