Recordomzet kleine bouwbedrijven

Kleine bouwbedrijven hebben in het derde kwartaal van dit jaar een recordomzet gedraaid. Dat meldt ING donderdag.

De bedrijven met minder dan tien man personeel zijn vaak actief in de weinig conjunctuurgevoelige onderhoudssector en profiteerden bovendien sterk van de tijdelijke verlaging van de btw.

De omzet van dergelijke bedrijven is, sinds een dieptepunt begin vorig jaar, de afgelopen maanden met 16,5 procent gestegen. Middelgrote en grote bouwbedrijven groeiden in deze periode slechts met respectievelijk 6,5 en 2,5 procent.

Omdat de kleine bouwbedrijven nauwelijks last hadden van de economische malaise en dus ook minder last van vraaguitval, profiteerden zij ten volle van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief, die in oktober 2010 inging en een jaar later eindigde.

Een uitzondering vormen de kleine infrabedrijven. Die hebben te lijden onder de bezuinigingen van de lagere overheden en van de recessie in de nieuwbouw. Daardoor verloren ze flink omzet in 2010 en bleef hun omzet in de eerste drie kwartalen van dit jaar stabiel.