Recreatieve opknap Donge-oevers?

Het goede nieuws zoemde woensdag door het gemeentehuis van Raamsdonksveer: de gemeente kan rekenen op anderhalf miljoen euro subsidie van het rijk voor de restauratie van Fort Lunette. Het geld van het ministerie van OCW is bedoeld voor een opknapbeurt van het uit 1839 daterende verdedigingswerk.

Het rijksmonument op de rechteroever van de Donge verkeert in zieltogende staat. Muren brokkelen af en ook de binnenkant van het fort, dat in het water staat, verkeert in een slechte staat van onderhoud. De gemeente heeft een restauratieplan laten opstellen door BBM Architecten uit Raamsdonksveer, gespecialiseerd in restauratiewerken. Die heeft berekend dat voor de restauratie in totaal 2.136.000 euro nodig is. “Dat betekent dat we zo’n 6,5 à 7 ton zelf moeten bijdragen”, vertelt wethouder Ruimtelijke ordening Wim Quirijnen. “We hebben daar in de begroting geen rekening mee gehouden. We spelen nu met de optie om de restauratie op te laten nemen in een groter project, zoals de recreatieve opknapbeurt van de Donge-oevers, waar steigers en wandelpaden komen. Dat is een gesloten financieel project, waardoor de afrekening pas later ten laste van de begroting komt. Ik heb al met de wethouder Financiën gesproken: die ziet in dat kader wel mogelijkheden.”

Op dit moment dient het fort als onderkomen van de Mafeking-verkenners en gebruikt de Bergsche Batterij het als opslagplaats. Ook repeteert er een muziekbandje. Quirijnen: “Het fort wordt in de oude staat teruggebracht. Willen we er iets anders mee doen, dan moet dat inpasbaar zijn. We hebben er nog geen plannen mee, maar we hebben de gebruikers wel beloofd dat ze dan kunnen rekenen op een andere locatie. “Het fort heeft een grote historische waarde. Het werd als verdedigingswerk ten oosten van de vesting Geertruidenberg aangelegd in de periode 1837 tot 1839. De lunet is voorzien van een bomvrij kruitmagazijn en negen kanonkelders. Ook is er een bomvrij gebouw en een magazijn voor explosieven te vinden. In de zuidelijke muur zijn schietsleuven gemaakt die de voormalige penantensluis in de Donge konden bestrijken. Deze sluis speelde een belangrijke rol in de Zuidwaterlinie, Met die sluis kon men de omgeving met het water uit de Donge inunderen. De Lunet was omgeven door een gracht. In 1919 is de lunet als verdedigingswerk opgeheven. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is bij de verlegging van de straatweg de oostelijke gracht voor een deel gedempt. De Oudheidkundige kring en het Veers Erfgoed zijn in oktober nog gesprekspartner geweest van de gemeente. Bert van den Kieboom van Veers Erfgoed is verheugd over de snelheid waarmee de subsidie is binnengehaald. “Alle complimenten voor de gemeente!”

De restauratie moet dit jaar beginnen. In 2013 moet het werk gereed zijn.