Rectificatie bericht over: 0162-239800

Sosijn is een onderneming in Raamsdonksveer. MVI zamelt geld in voor een bus waarmee Sosijn gehandicapte kinderen vervoert.


Op de redactie van de VOG zijn een vier-tal berichten gekomen over de stichting ZieZo die met telefoonnummer 0162 – 239800 ondernemers benadert voor een geldinzameling. Bij meervoudige controle werd het telefoonnummer van de stichting Ziezo niet opgenomen. Ook bij navraag bij de stichting Ziezo in Amsterdam werd stellig ontkent dat zij zich hiermee bezigen.
Als op website www.wieheeftgebeld.nl  de verdachtmaking toeneemt, was dit reden voor de redactie een waarschuwing uit te doen naar haar leden.

Dit blijkt nu zeer onterecht.

ZieZo blijkt Sosijn te heten.
Sosijn is een initiatief van de dames Waas en Mulder.
Zij zijn gevestigd aan de Grote Kerkstraat 40 in Raamsdonksveer en zijn gespecialiseerd in begeleiding van kinderen met een ernstig(meervoudige) beperking,
Zij voorzien in “Zorg op maat“: denkende aan logeren, thuiszorg, opvang door de weeks en in het weekend als ondersteunende en activerende begeleiding. Een oppas in de thuissituatie of een kleinschalige individuele(dag) begeleiding/NSO/Weekendopvang/Logeren die het voor de ouders mogelijk maakt met een gerust hart de zorg van hun kind over te dragen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, maken zij gebruik van “busjes”. De SoSijnbussen zijn mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Amerstreek, Puur zorg, Bensign, Dela, Tak Jachtbouw en Jachtplatingen, Stassar Watch & See, Profile de Fietsenspecialist – Van Oord en Car-service-center.

Ter vervanging, onderhoud en reparatie zoekt de Stichting Mobiliteit Voor Iedereen ondernemers die een financiële bijdrage willen doen.

Het spijt de redactie dat het bericht over ZieZo is geplaatst en heeft hieruit lering genomen. In overleg met mw. Mulder van Sosijn heeft deze rectificatie plaatsgevonden.

Bron: VOG Redactie