Regelgeving energie-neutrale gebouwen (BENG)

Woningen waarvoor op of na 1 juli 2020 een omgevingsvergunning wordt afgegeven, moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.

Dit is een aangescherpte normering op het vlak van duurzaamheid. Tevens gaat per 1 juli de regelgeving in met betrekking tot de TO, de (maximale) zomerse temperatuur overschrijding in nieuwbouwwoningen (TOjuli).

Het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, een samenwerkingsverband van marktpartijen (ontwikkelaars, bouwer en beleggers) en adviesbureaus, heeft een informatiebrochure opgesteld waarin de eisen vanuit de BENG regelgeving nader worden uitgelegd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze achtergrondinformatie, de brochure is hier terug te vinden.

Bron: NVM.nl – 29-11-2019