Regelzucht gemeenten kost miljoenen

Het loopt de spuigaten uit met de regelzucht van gemeenten. Terwijl het rijk belooft de regels met een kwart terug te dringen, tuigen de lokale overheden steeds nieuwe vergunningen op. Het aantal is opgelopen tot gemiddeld 65 per gemeente, constateert MKB-Nederland in het zwartboek dat zij binnenkort aanbiedt aan de Tweede Kamer.

De verschillende lokale vergunningen kosten het bedrijfsleven 52 miljoen euro aan administratieve lasten, bovenop de kosten voor lasten veroorzaakt door allerhande andere instanties. De leges komen hier nog bij. Procedures zijn traag en willekeurig en ambtenaren vaak wantrouwig of ondeskundig, zo ervaren ondernemers.

Veel vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd, terwijl de betreffende situatie ongewijzigd is. MKB-Nederland verwijt gemeenten deze verplichting alleen te handhaven om de eigen kas te spekken.

Onderzoek van de mkb-koepel naar 27 vergunningen toont aan dat een derde daarvan dubbelop of onzinnig is. Van de overige is het bestaansrecht twijfelachtig of de uitvoering kostbaar.

Het nieuwe zwartboek over de gemeentelijke regelzucht van MKB-Nederland is een vervolg op de vorig jaar gepubliceerde nota ‘de bomen en het bos’.