Regionale samenwerking voor een duurzame en innovatieve Vrijetijdssector

Vrijetijdseconomie onderdeel van het RWB-Actieprogramma 2019-2023

 

Luchtfoto van het plassengebied bij Raamsdonksveer. © Pascal Hendriks

Gemeenten kiezen voor versteviging van de regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie. De samenwerking draagt bij aan kwalitatief goede voorzieningen en een innovatief aanbod. Het doel is dat West-Brabant in 2030 een duurzame en innovatieve vrijetijdssector heeft die de regio aantrekkelijker maakt om in te wonen, werken en recreëren.

Verbinden, verslimmen en verduurzamen van vrijetijdseconomie.
Op het gebied van vrijetijdseconomie gebeurt al veel in West-Brabant. Johan de Beer: “Het verbinden, verslimmen en verduurzamen van de vrijetijdssector en het creëren van de juiste randvoorwaarden zal zorgen voor een sterker economisch vestigingsklimaat in West-Brabant.” De bestuurlijke kopgroep heeft een aantal suggesties gedaan hoe RWB daar invulling aan kan geven. Bijvoorbeeld door een analyse van de kwaliteit en kwantiteit van verblijfsvoorzieningen in de regio, het verkennen van kansen voor financiering van projecten en een verkenning naar verduurzaming van de vrijetijdssector. Alles met als doel om randvoorwaarden te laten ontstaan voor een bloeiende vrijetijdssector. De bestuurlijke kopgroep wil hiervoor samen met triple helix partners de prioriteiten bepalen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De strategische opgave vrijetijdseconomie is gekoppeld met de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit binnen het RWB-Actieprogramma 2019-2023;
  • We gaan uit van de kracht van bestaande netwerken, regionale samenwerking alleen daar waar dat meerwaarde heeft;
  • Lopende projecten gaan door, zoals het Routebureau, Wielerplan, Biesboschjaar 2021 en het Leisure Ontwikkelfonds.
  • We doen het samen; iedereen draagt bij. Om de ambities voor 2030 te halen moeten alle gemeenten, streekorganisaties en samenwerkingspartners zich inzetten.Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Bregje Poelman, themaregisseur Economie & Arbeidsmarkt, Regio West-Brabant, bregje.poelman@west-brabant.eu

    Betrokken bestuurder Johan de Beer, bestuurder Vrijetijdseconomie – Regio West-Brabant, wethouder gemeente Zundert.