Regionalisering brandweerkorps

De gemeenteraad van G’berg is raadsbreed akkoord met deelname aan het regionaliseren van het brandweerkorps.

Burgemeester Matthieu Meijer hield in de raadsvergadering vorige week een pleidooi om de noodzaak van deelname aan de regionalisering aan te tonen. ,,Een incidentele brand kan ons korps zelf wel aan, maar wat doen we bij echte calamiteiten? Daarnaast gebeurt nu alles op basis van solidariteit, maar als we niet meedoen, krijgen we straks voor alles een rekening. Voor het inzetten van een ladderwagen bijvoorbeeld, want die hebben we niet zelf. Of voor duikers als die nodig zijn. Daarnaast stelt de overheid steeds strengere eisen aan hulpverlening; er mag eigenlijk niks fout gaan. Dus: worden we gedwongen tot deelname? Nee. Worden we gestimuleerd? Ja. W√≠llen we deelnemen? Ja.”

De burgemeester stipte ook nog even aan dat in theorie een brandweerkorps los van de gemeentegrenzen mogelijk is. “Maar dan zaag je aan de wortels van de binding van de vrijwilligers. Technisch kan het, maar de vraag is of het maatschappelijk wenselijk is.”