Resultaat revitalisatie Dombosch?

Na een ruim voortraject en een gedegen uitvoeringsfase werd 24 mei jl het eerste project van het revitalisatieproject Dombosch afgerond. Een revitalisatieproject dat bestaat uit drie deelprojecten:

  • Verbeteren van kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein op het gebied van infrastructuur, (verkeers-) veiligheid, groen, milieu en ruimtegebruik.
  • Verbeteren van het aanzicht van het terrein als geheel, waaronder de zichtlocaties vanaf de A27 en Maasdijk.
  • Scheppen van nieuwe economische ontwikkelingsmogelijkheden door het oplossen van ruimtelijke knelpunten waaronder leegstand, en het intensiveren en optimaliseren van ruimtegebruik

De projecten 2 en 3 hebben een lange doorlooptijd en omvatten geen fysieke (gemeentelijke) maatregelen. Project 1 heet “Kwaliteitsimpuls Dombosch”. Hierin is de “aanpak van de infrastructuur en openbare ruimte” en de “vrachtwagenparkeerproblematiek” opgenomen. Dit project is inmiddels afgerond en zou moeten zorgen voor een zichtbare kwaliteitsverbetering op het bedrijventerrein.

‘Dombosch is weer bij de tijd’ werd 24 mei gemeld en het lag er toen ook keurig bij. Maar wie nu een rondje maakt krijgt optisch een ander beeld. Het groen in de groenstroken woekert namelijk weer zoals voorheen. En ook de nieuw geconstrueerde kruispunten beginnen al begroeiing tussen het straatwerk te vertonen. De reden dat het groen er nog wat representatief uitziet op delen van Dombosch is dat een aantal bedrijven toch nog zelf de gemeentelijke groenstrook onderhouden.

Half juli hebben we bij de gemeente navraag gedaan naar het groenonderhoud/maaien. Antwoord toen was dat de nieuw ingezaaide vakken de aandacht hebben maar dat het nog even goed moet kunnen doorschieten om de mat goed te kunnen ontwikkelen. Het onkruid zou eenjarig zijn en na een aantal maaibeurten verdwijnen.

De aanblik nu echter is reden voor ons om opnieuw navraag te gaan doen.