REVITALISATIE: Adriaanse Transport

REVITALISATIE: Adriaanse Transport

In 2002 is – door de gemeente in samenwerking met het REWIN en ondernemers – in een rapport reeds officieel vastgelegd waar de aandachtsgebieden op industrieterrein Dombosch liggen om te komen tot de noodzakelijke en gewenste revitalisatie. Anno 2007 zijn het vooral de ondernemers die daadwerkelijke initiatieven/projecten op dit vlak ontplooid hebben en ontplooien. Komende periode zullen we op de VOG-site bedrijven nader belichten binnen het onderwerp REVITALISATIE door ondernemers.

Adriaanse Transport is gespecialiseerd in de 24-uurs-distributie binnen het business-to-business-segment (meer dan 70 ritten in NL dagelijks) en is gevestigd aan de Snoekweg in Raamsdonksveer inclusief een 16.000m2 groot opslag- en distributiemagazijn.

De komst van de milieustraat naar de Forellenweg (opening 30 oktober as) in de nabijheid van Adriaanse Transport werd en wordt door het bedrijf gezien als een ‘bedreiging’ gelet op oa de verkeersveiligheid en de beveiliging. Toen echter de door het bedrijf geuite bezwaren niet gehonoreerd bleken te worden door de gemeente en provincie is bekeken hoe de meer dan 40.000 bezoekers jaarlijks een kans konden zijn voor het bedrijf. Om te komen tot een meer representatieve uitstraling zijn daarom de bomen rondom het bedrijf gesnoeid, is de gehele (woekerende en eigendom van de gemeente zijnde) groenstrook rondom het bedrijf verwijderd, wordt hier gras ingezaaid en zal er op circa 1m van de weg een plantsoenhekwerk geplaatst worden tegen het inrijden. Het gerealiseerde groen zal vervolgens onderhouden worden door oa circa 20 keer per jaar te maaien. Werk is afgelopen week met spoed uitgevoerd om tot een optimale aanblik te komen voor de bezoekers aan de milieustraat vanaf 30 oktober.