Revitalisering Dombosch op lager pitje?

In de recent door de gemeente gepubliceerde jaarstukken 2009 staat het volgende vermeld ten aanzien van het onderwerp ‘revitalisering Dombosch’:

De gemeenteraad heeft voor de jaren 2009-2011 € 150.000 beschikbaar gesteld voor de revitalisering van industrieterreinen Dombosch I en II. In het jaar 2009 is een infrastructuurplan en beeldkwaliteitsplan Dombosch opgesteld. Er is ook al een start gemaakt met een gedeelte van de uitvoering van het infrastructuurplan (wegmarkering en aanleggen parkeervoorzieningen). Voor de overige uit te voeren infrastructurele aanpassingen wordt in 2010 subsidie aangevraagd. De restant middelen van 2009 (€ 62.000) en de middelen 2010-2011 zijn bedoeld als cofinanciering voor de uitvoering van het totale infrastructuurplan (fietsvoorzieningen Dombosch en rotonde ).Deze summiere beschrijving roept een aantal bemerkingen op:

  • In 2009 hebben beperkte activiteiten plaatsgevonden en onduidelijk is vooralsnog hoe dit totaal €78.000,- gekost kan hebben
  • Het restant middelen en de middelen 2010-2011 worden anders en beperkter bestemd (revitalisatie namelijk beperken tot alleen fietsvoorzieningen achten wij namelijk te beperkt)
  • De projectgroep die zich met deze materie bezig houdt (bestaande uit vertegenwoordigers BOM, VOG en gemeente) is hierin niet gekend
  • De rotonde Maasdijk-Zalmweg was een aparte materie met aparte middelen doch door deze gewijzigde bestemming worden de revitalisatiegelden van €150.000,- jaarlijks hierbij gevoegd

Onduidelijk is vooralsnog wat de intente van deze wijzigingen is. Na het door de gemeente uitgestelde werkgroepoverleg Dombosch van 14 april jl staat dit vervolgoverleg 4 juni alsnog gepland. Voorgaande bemerkingen zullen dan ook zeker meegenomen worden vanuit het VOG-collectief.