Right to challenge sociaal domein

Denkt u dat u iets anders, beter, slimmer en/of goedkoper kunt organiseren dan de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning?

50242602 – thinking. businessman solving a problem

Dan kunt u nu gebruik maken van het Right to Challenge. U daagt ons uit met een goed initiatief in het sociaal domein. Wij geven u de mogelijkheid om, voor een periode van minimaal één jaar, de taken (gedeeltelijk) over te nemen en uit te voeren.

Betere dienstverlening
Right to challenge is bedacht om u meer te betrekken bij het opstellen van lokaal beleid. De initiatieven moeten vernieuwend zijn en nog niet bestaan. Door gebruik te maken van uw goede ideeën willen we onze dienstverlening beter laten aansluiten bij uw wensen en behoeften.

Proefperiode
De gemeenteraad heeft besloten om met een proefperiode van 1 jaar te starten met het Right to challenge sociaal domein. Dit betekent dat u in 2018 aanvragen kunt doen voor het uitdagingsrecht. In 2019 vindt een evaluatie plaats en beslist de gemeenteraad of we verder gaan met het Right to dhallenge.

Laat u inspireren!
Heeft u ideëen nodig? Verschillende andere gemeenten in Nederland passen het Right to challenge al toe.  Lees Meer

Spelregels
Inwoners en georganiseerde groepen inwoners kunnen gebruik maken van het uitdagingsrecht. Marktpartijen en commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname aan het Right to challenge. Heeft u een initiatief, dan moet deze voldoen aan een aantal spelregels. Lees meer

Zo dient u een aanvraag in
U kunt een initiatief voor het uitdagingsrecht indienen via het aanvraagformulier. Omschrijf daarin duidelijk uw idee en let daarbij op de onderstaande punten. Lees meer

Komt u niet in aanmerking?
Mogelijk valt uw initiatief onder een van onderstaande budgetten/subsidies. Lees meer

Bron: Gemeente Geertruidenberg