Rijkswaterstaat presenteert verbreding A27

Op woensdag 7 april houdt Rijkswaterstaat een informatie-bijeenkomst in Zalencentrum Boelaars over de voorgenomen verbreding van Rijksweg A27.

Tijdens de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de resultaten van de uitgevoerde milieu-effectrapportage (mer). Daarin presenteert Rijkswaterstaat de gevolgen van de verbreding voor milieu en omgeving voor een van de vier oplossingsvarianten die het ministerie heeft onderzocht. De mer is opgesteld in het streven naar een flinke vermindering van de fileproblematiek tussen de knooppunten Hooipolder en Lunetten bij Utrecht.

Een week voor de bijeenkomst in Raamsdonksveer, op woendag 30 maart, onderbouwt Rijkswaterstaat de resultaten van het onderzoek tijdens een eerste informatieavond in Gorinchem. De eerste drie van de vier oplossingsvarianten bevatten een verbreding met al dan niet regionale verbindingen of een scheiding van hoofd- en parallelrijbanen. De vierde variant gaat uit van de bestaande rijksweg met twee rijbanen en een hoge snelweg in de vorm van een extra rijbaan boven de bestaande weg.

De bijeenkomst in Raamsdonksveer vindt op 7 april plaats in Zalencentrum Boelaars; die in Gorinchem op 30 maart in Hotel Gorinchem. Telkens van 18.00 tot en met 21.00 uur.