RO-afdeling in G’berg onder de maat

De gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), die onder meer verantwoordelijk is voor alle bouwprojecten in de gemeente Geertruidenberg, is onder de maat. Dat concludeert bureau KplusV dat eerder dit jaar de afdeling doorlichtte.

Grootste probleem waarmee RO kampt, is een te hoge werkdruk. Die wordt deels veroorzaakt door de grote hoeveelheid projecten, die de afgelopen vier à vijf jaar moesten worden opgezet voor de pilot Bouwen binnen strakke contouren, en onderbezetting. Maar het meest fnuikende is dat een strategische (meerjaren)planning met heldere prioriteiten en een realistische planning geheel ontbreekt. ‘Hierdoor lijkt het alsof het cluster wordt ‘overvallen’ door nieuwe ontwikkelingen, hier noodverbanden voor moet aanbrengen, waardoor het reguliere werk onder druk komt te staan en daarmee de kwaliteit. Dat leidt tot fouten en onvolkomenheden die weer moeten worden gerepareerd’, schrijven de onderzoekers.

Buiten het feit dat door deze fouten vaak rechtszaken worden verloren, is er volgens KplusV sprake van een vicieuze cirkel. Doordat alles meteen wordt opgepakt, ontstaat er hoge werkdruk. Door de weinig planmatige aanpak en het ontbreken van bijsturing en controle, blijft die werkdruk onverminderd hoog.

Wethouder Wim Quirijnen stelt dat een verbeterplan klaar ligt. “Met weinig mensen wordt er veel gepresteerd. De manager besteedt nu 80 procent van zijn tijd aan projecten en de rest aan het managen zelf. Dat moet eigenlijk andersom gebeuren. Hij komt niet toe aan het maken van een goede planning en dat willen we nu veranderen.”

De wethouder erkent dat deze situatie al vier tot vijf jaar bestaat. Toch is er in al die tijd niet ingegrepen. Koen de Vries, die onder meer de leidinggevende is van de manager van de afdeling RO: “De mensen hebben altijd op hun tenen moeten lopen. Er was vooral oog voor de inhoud en minder voor de problematiek. Al hebben we wel versterking of vervanging ingehuurd. Maar dat was nog niet afdoende. Dat wordt nu anders.” In maart 2011 volgt er een evaluatie van het verbeterplan.