Rookvrije openbare ruimte: gewoon doen

Het gaat er dus toch van komen: een rookverbod in de openbare ruimte. Wilt u ook een gezonde, rookvrije openbare ruimte? 

De Groningse gemeenteraad stemde gisteravond in met een rookverbod in de buurt van instellingen die daarom vragen. Uit een peiling onder lezers van Stadszaken blijkt dat de vakwereld een algeheel rookverbod wel ziet zitten. Wilt u ook een gezonde, rookvrije openbare ruimte? Hierbij wat praktische tips.

Een rookverbod in de openbare ruimte heeft nog geen juridische waarde, dus handhaving wordt in Groningen nog een probleem. Maar maatschappelijke normen verschuiven snel en het recht zal daar op den duur in volgen, dan wel de afweging die rechters maken.

Een meerderheid van de vakwereld lijkt voorstander van een algeheel rookverbod in de openbare ruimte. Dat bleek onlangs uit een lezers-enquête van Stadszaken.nl en Stedelijk Interieur. Ruim 73% van 111 respondenten die de enquête invulden, willen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om roken in de openbare ruimte te verbieden.

‘Zien roken doet roken’
54% zegt zelfs voorstander te zijn van een algeheel rookverbod in de openbare ruimte. In de landelijke politiek werd afgelopen weken verwoed gediscussieerd over een rookverbod op terrassen, maar ‘de straat’ en publieke parken vallen vooralsnog ‘buiten schot’. Op de ruimtelijke agenda’s prijkt gezondheid hoog op het prioriteitenlijstje, maar daarbij wordt de openbare ruimte vooral gezien als plek die uitnodigt tot gezond gedrag zoals bewegen.

‘Er is niets mis met een bord plaatsen met “Verboden te roken”’
Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD wijst ook op de negatieve invloed die openbare ruimte kan hebben, bijvoorbeeld door het in de openbare ruimte in aanraking komen met en het overnemen van ‘slechte gewoonten’ als roken. Reden voor Stadszaken.nl en Stedelijk Interieur om de vakwereld te vragen wat zij vinden van rookontmoediging in de openbare ruimte.

Resultaten
Een ruime meerderheid van de respondenten zou graag zien dat gemeenten meer autonomie hebben als het om roken gaat. 73% van de deelnemers is het eens met de stelling: ‘Mijn gemeente moet de mogelijkheid hebben roken in de openbare ruimte te verbieden.’ 64% van de respondenten wil meer rookvrije straten in zijn of haar gemeente. Tot slot geeft 54% van de respondenten aan voorstander te zijn van een algeheel rookverbond in de openbare ruimte. De mogelijkheden voor het instellen van rookverboden in de openbare ruimte, zijn echter zeer beperkt.

‘Mogelijkheden gemeenten beperkt’
‘Feitelijk hebben gemeenten geen bevoegdheden om eenzijdig gezondheidsregels op te leggen in de openbare ruimte. Een lokaal rookverbod is juridisch dan ook zeer problematisch’, stelt Anita Nijboer, (advocaat Omgevingsrecht bij Ekelmans en Meijer Advocaten). ‘Het omgevingsrecht omvat traditionele ruimteregels en regels voor milieu. Met de komst van de Omgevingswet komen daar openbare orde en veiligheid bij. Als je invloed wilt uitoefenen op gezondheid, zal je op grond van een van deze vier rechtsdomeinen maatregelen moeten treffen.’

Lees hier verder.

Bron: Stadszaken.nl – 26 september 2018