Ruim € 7 miljoen voor innovatieve projectideeën

Nieuwe kansen voor mkb ondernemers in de regio! Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland heeft het programma Crossroads2 goedgekeurd. CrossRoads2 gaat mkb bedrijven in Nederland en Vlaanderen bij elkaar brengen en ondersteunen in het realiseren van hun innovaties.

Innoveren

Ondersteuning voor baanbrekende projectideeën
Mkb bedrijven in de grensregio (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen) kunnen via Crossroads2 inhoudelijk en financieel ondersteund worden bij grensoverschrijdende innovatieprojecten. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning in de ontwikkeling van de business case en in het vinden van geschikte partners.

Groeiende vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen
Crossroads2 focust zich op innovatieprojecten waarin technologieën centraal staan waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen binnen de sectoren: high-tech systemen, chemie & materialen, life sciences & health, cleantech, biobased, logistiek en maintenance.

Boaz Adank, voorzitter van de Raad van Commissarissen van REWIN en wethouder Economische Zaken Gemeente Breda: “Innoveren is voor bedrijven van groot belang om concurrerend te blijven. Maar vaak kunnen bedrijven het niet alleen. Slimme combinaties met andere bedrijven zijn dan ook van groot belang. In een groeiende economische regio als West-Brabant is het daarbij belangrijk om ook over de grens die toekomstige partner te zoeken. Crossroads2 kan die koppeling maken. Bovendien richt het programma zich precies op de sectoren waar onze regio sterk in is: maintenance, logistiek en biobased waarbinnen high tech  en chemie & materialen ook spelen. Kortom: Crossroads2 kan net het verschil maken voor mkb-ers in de regio om succesvol te innoveren.”

Regionale aanspreekpunten
Het programma loopt voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling zal binnenkort opengesteld worden. Ondernemers kunnen terecht bij de partners CrossRoads2: in West-Brabant is dat de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Verdere partners in het project zijn de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, NV Economische Impus Zeeland, Lio, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagemen en  i-Cleantech Vlaanderen.

Vervolg
CrossRoads2 is een vervolg op het succesvolle CrossRoads1. Dat werd in 2009 opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. 100 bedrijven waren betrokken bij 21 innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsstudies en 32 proeftuinexperimenten. 650 bedrijven hebben deelgenomen aan de events van CrossRoads1.

Financiers
CrossRoads2 is een van de grootste projecten binnen het Interreg programma Vlaanderen – Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er is een budget van maar liefst 7,25 miljoen euro beschikbaar voor financiële ondersteuning van projecten, waarvan 6,75 miljoen euro gereserveerd is  voor  innovatieprojecten en  0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies. De andere financiers voor CrossRoads2 zijn het ministerie van Economische Zaken, Vlaams Gewest en de Provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch-Limburg (ovb), Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Bron: Rewin.nl