RvS stelt bedrijven G’berg in het gelijk

Sinds 2006 is een groep gevestigde ondernemers met de gemeente aan de slag geweest met het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Gasthuiswaard (Geertruidenberg). Een overleg dat meerdere jaren duurde en niet geheel vlekkeloos verliep (hier valt een en ander over na te lezen door op de VOG-site te zoeken onder het zoekwoord ‘Gasthuiswaard’). Uiteindelijk stelde de gemeenteraad echter november 2010 een nieuw bestemmingsplan vast.

In 2011 melden wij reeds dat er door een aantal bedrijven een juridische procedure was opgestart omdat zij het niet eens waren met het vastgestelde bestemmingsplan. 18 april jl publiceerde de Raad van State haar uitspraak in deze procedure (zie ook link naar uitspraak). De Raad van State verklaart de beroepen van de bedrijven gedeeltelijk gegrond en vernietigt het raadsbesluit op gewraakte punten. Tevens draagt men de raad op binnen 52 weken een nieuw/herzien bestemmingsplan vast te stellen. Proceskosten zijn verder voor rekening van de gemeente.

Betrokken bedrijven geven overigens aan deze uitspraak niet als een ‘winst’ te zien en betreuren dat dit de weg moest zijn om hun belangen veilig te stellen. Graag willen zij deze materie dan ook in goed overleg met de gemeente zsm afwerken.