Samen thuis in Geertruidenberg

Hieronder vindt u de open brief van burgemeester Willemijn van Hees ‘Samen thuis in Geertruidenberg”.

De opvang en huisvesting van vluchtelingen en vergunninghouders1) houdt ons allen bezig. Het is geen gemakkelijk onderwerp.

Gemeente

Je kunt vóór opvang zijn of tegen. Er vallen soms harde woorden, ook in de politiek. Tijdens deze discussies vergeten we soms waarover het gaat, namelijk over mensen in nood. Mensen zoals u en ik, soms alleenstaand, soms met een gezin. Mensen die op zoek zijn naar een plaats waar zij weer thuis kunnen zijn. Zolang we het hebben over aantallen, over nummers, over grote groepen die naar ons land komen, hoeven we niet na te denken over de individuen; Mensen zoals u en ik, die op de vlucht zijn voor oorlog, die huis en haard achtergelaten hebben, om een veilige plek te vinden. Een plek waar zij opnieuw thuis kunnen zijn.

Taakstelling Provincie Noord-Brabant
In de afgelopen periode hebben de gemeenteraad en het college van B&W van Geertruidenberg regelmatig met elkaar gesproken over de vluchtelingenproblematiek. Wat kunnen wij als gemeente doen voor deze groep mensen? Want dát wij iets moeten doen is duidelijk, de nood is zo hoog dat de AZC’s vol raken. Grote groepen mensen worden in Nederland opgevangen en soms meerdere malen verplaatst. Dat is vragen om moeilijkheden. Het is geen wenselijke situatie voor de lange termijn. De provincie Noord-Brabant deed in maart 2016 daarom een oproep aan alle Brabantse gemeenten om er samen de schouders onder te zetten. Iedere gemeente werd ingedeeld in een subregio en heeft een taakstelling meegekregen. Voor Geertruidenberg betekent dit in 2016 de opvang van 50 vergunninghouders (gescreende vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en 85 vluchtelingen (zonder verblijfsvergunning). Op dit moment kijken wij samen met de andere Biesbosch-gemeenten (Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Moerdijk en Drimmelen) naar geschikte oplossingen.

Opvang extra vergunninghouders
Voor iedere oplossing die wij kiezen zullen er voor- en tegenstanders zijn. De vraag is echter niet meer óf wij iets willen doen voor vluchtelingen, maar hóe. Dit signaal kwam duidelijk vanuit de provincie en dezelfde geluiden komen vanuit het Rijk. Dit betekent dat we ook in Geertruidenberg moeten nadenken over een oplossing. Maar wel een oplossing die past bij ónze gemeente. De term ‘eigenschaligheid’ die de Commissaris van de Koning noemde is voor ons heel belangrijk. Wij willen, als kleinere gemeente, ons steentje bijdragen, maar op ónze manier. Het college denk dat versnelde opvang van extra vergunninghouders beter bij Geertruidenberg past dan een asielzoekerscentrum. Integratie ontstaat immers pas als mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Door te werken, door lid te zijn van verenigingen en door onderwijs te volgen. Vluchtelingen hebben deze mogelijkheden niet, omdat ze de eerste jaren van hun verblijf in een asielzoekerscentrum verblijven, maar vergunninghouders wel. In Geertruidenberg willen wij vergunninghouders niet alleen opvangen, maar meteen na aankomst actief integreren, hen onze taal en gewoonten leren om zo een zinvolle bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Het verblijf in Nederland vraagt namelijk ook om een inspanning van de vergunninghouders, hun komst naar onze gemeente is niet vrijblijvend. Zij hebben net als onze eigen inwoners de verantwoordelijkheid om zich in te spannen om erbij te horen en werk te vinden. Aan ons de taak om hen daarbij te helpen, zoals wij ook voor onze andere inwoners doen.

Oog voor ‘eigen inwoner’
Dan blijft de hóe-vraag. Hoe ziet de huisvesting en integratie van vergunninghouders in onze gemeente er straks uit? Dat kan ik u nu nog niet vertellen. Wij nemen de tijd die nodig is om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Want ik voel ook heel sterk de zorg voor u, onze inwoners. Er mogen bijvoorbeeld geen lange wachtlijsten onstaan voor de huisvesting van onze huidige inwoners. Ook heb ik oog voor de krapte op de arbeidsmarkt, zowel voor de huidige als de nieuwe inwoners.

Denk met ons mee
Ook u moet zich goed voelen bij de komst van deze groep nieuwe inwoners. Wij willen weten wat er bij u leeft, u de gelegenheid geven vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Maar wel met respect voor elkaar. Ik doe dan ook een oproep aan inwoners en ondernemers om met het college en de gemeenteraad mee te denken. Om samen met ons de schouders eronder te zetten om oplossingen te vinden om deze groep nieuwe inwoners van onze gemeente een thuis te bieden, op een manier die past bij ónze gemeente.

Wij organiseren hiervoor diverse werksessies. De precieze data maken we nog bekend. Ook wordt binnenkort een enquête verspreid in onze gemeente. Daarin vragen wij u hoe u over bepaalde thema’s denkt en welke oplossingen u ziet. Denkt u met ons mee?

Namens college en gemeenteraad,

Willemijn van Hees
Burgemeester van gemeente Geertruidenberg

Bron: Geertruidenberg.nl

1) Vergunninghouders: gescreende vluchtelingen met een verblijfsvergunning
Vluchtelingen: vluchtelingen zonder verblijfsvergunning

Kijk voor meer informatie over de vluchtelingenproblematiek op www.geertruidenberg.nl/vluchtelingen.