Samenwerking gemeenten regio levert op?

Recentelijk werd in de gemeenteraad gediscussieerd over het ‘samenwerkingsverband Regio West-Brabant’ en daarbij werd oa volgende besproken:

  • De begroting 2015 liet een tekort zien
  • Onduidelijk is waar gelden aan besteed worden (actualisatie uitvoeringsprogramma nog niet afgerond)
  • Onduidelijk wat regiofonds van circa 1,4 miljoen afgelopen jaren heeft bereikt
  • Oa zijn uitgaven gedaan aan de Enecotour
  • Eenmalige (extra) bijdrage van €0,65 per inwoner wordt gevraagd vanwege een tekort

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant is januari 2011 opgericht en de website vermeld dat vanaf die datum de 19 gemeenten intensiever dan ooit samenwerken. Het algemeen bestuur wordt gevormd door oa de burgemeesters, er is een 8-koppig dagelijks bestuur, er is een ambtelijke regiegroep bestaande uit de secretarissen van de 19 deelnemende gemeenten en volgens de info op de website zijn er 37 medewerkers.

De samenwerking richt zich op vele gebieden. Op sociaal-economisch gebied zien we oa de onderwerpen werkgelegenheid en topsectorenbeleid. Men praat over oa groenstromen, zonnepanelen, pilot-projecten detailhandel en versterken concurrentiekracht bedrijfsleven. Recentelijk vond bijvoorbeeld een ontmoeting plaats tussen het provinciebestuur en de colleges om te bezien of men dezelfde ambities heeft. De deelnemende gemeenten dragen jaarlijks bij aan het samenwerkingsverband en in 2013 betrof dit een totaalbedrag van €2.486.093,-. En zo is nog veel meer info te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

De burgemeesters voeren het algemeen bestuur en ook de raad was met de materie recentelijk druk. Maar wat merkt u er als ondernemer van? Is het niet zo dat de gemiddelde ondernemer denkt dat na de gemeente het provinciebestuur komt en dan het landelijk bestuur? Is het bestaan van een compleet ‘bedrijf’ – dat samenwerkingsverband Regio West-Brabant heet – niet gewoon een meest onbekend fenomeen?

En over wat je niet kent en waar je niks van merkt kun je ook geen mening hebben……..